Om området

Der bor omkring 1040 borgere i det gamle skoledistrikt Ryde/Handbjerg/Stendis, som vi betragter som vores lokalområde og opland. Heraf er der ca. 225 indbyggere i landsbyen Ryde.

Der er stor tradition for opbakning til lokale initiativer i Ryde, hvilket etablering af friskolen vidner om. Foreningslivet og det frivillige arbejde har gode vilkår i Ryde efter devisen ”i Ryde tager man sin tørn”, og der er derfor også en lang række foreninger med forskellige formål, herunder: idrætsforeninger, spejder- bevægelse, og børne-, senior- og familieklub. Lokalområdet har deres egen projektgruppe, der blandt andet står for den postomdelte lokalavis Ryhandis Tidende og hjemmesiden Ryde.dk. I løbet af året arrangeres der fællesspisninger, foredrag og musikaftner.